//Toevoeging unieke scanfunctionaliteit aan leerlingdossier

Toevoeging unieke scanfunctionaliteit aan leerlingdossier

De Aloysius Stichting heeft besloten om nu alle fysieke leerlingendossiers in te scannen

Met ESIS-B worden alle zaken geregeld die van belang zijn voor het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Hierin vindt de uitgebreide dossiervorming plaats en wordt op veel manieren de groei van leerlingen inzichtelijk gemaakt.

ESIS-B is het leerlingdossier van een kind. Hierin is de hele schoolloopbaan terug te vinden. Het leerlingdossier is dan ook het onderdeel waar zowel de leerkracht als de ib’er veelvuldig mee werkt.
Toevoeging unieke scanfunctionaliteit aan leerlingdossier

Rovict - Docuresult

Dit voorjaar is er hard gewerkt door Rovict, de leverancier van ESIS, om samen met GroupeOPEN en Lexmark een eerste en unieke scankoppeling te schrijven, waarbij medewerkers van Aloysius rechtstreeks hun informatie in ESIS kunnen scannen. Onder regie van Docuresult is een zeer unieke en tijdbesparende oplossing neergezet in onderwijsland. Met deze scanfunctie wordt ongeveer 4 minuten per werkproces bespaard. Dit komt neer op zo’n 750 werkuren per jaar!

Geen of nauwelijks instructie nodig

Aloysius heeft besloten om nu alle fysieke leerlingendossiers in te scannen, waarbij het streven is om per 1 januari 2017 volledig digitaal te gaan werken. Het mooie van de geboden oplossing is dat de medewerker geen of nauwelijks instructie nodig heeft. De complete scanfunctionaliteit is ontworpen voor de meest hardnekkige ‘nee’ knikkers.

De geboden scanoplossing past geheel in het strategisch beleid om volledig papierloos te willen werken en lesgeven.

Een extra woord van dank aan Niels Voskamp van Rovict. Hij heeft na enige scepsis toch geloof gehouden in de geweldige oplossing die nu bij Aloysius draait.

2017-02-24T12:18:21+01:00