Procesoptimalisatie 2018-03-27T11:03:48+02:00

Procesoptimalisatie

Voor een papierloze inrichting van uw organisatie worden zowel de gebruikerskant als de techniek geoptimaliseerd. Daarvoor brengt Docuresult alle werkprocessen in kaart en daar waar nodig wordt het aangepast en verbeterd.

Software en hardware kunnen elk een middel zijn waarmee u processen optimaliseert. Neem bijvoorbeeld een herziening van het print- en kopieerpark. Hierdoor verandert de manier van werken en medewerkers moeten hier mee leren om gaan en accepteren.

Bij de implementatie van nieuwe machines of verbeterde werkmethodes draait het niet alleen om projectmanagement, maar juist ook om andere bedrijfsprocessen en de vele informatiestromen. Het gaat uiteindelijk niet zozeer om de keuze van de software of de hardware, maar juist om de mensen die het proces vormgeven en beïnvloeden.

Docuresult helpt u van A tot Z met het optimaliseren van bedrijfsprocessen en informatiestromen. Zo valt onder onze dienstverlening:

  • Uitvoerige inventarisatie van kansen en bedreigingen
  • Bepalen van een visie en strategie
  • Het managen van verwachtingen
  • Het opstellen van een plan van aanpak
  • Advies over en begeleiding bij de implementatie
  • Het trainen van uw medewerkers