Duurzaam inkopen 2018-03-27T11:03:13+02:00

Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen is een vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Door duurzaam in te kopen maakt u afspraken en sluit u contracten af die maximale maatschappelijke waarde creëren. Het geeft ruimte voor innovatieve en creatieve ontwikkelingen. Docuresult kan u hierin begeleiden.

Waarom duurzaam inkopen?

Duurzaam inkopen levert uiteindelijk waarde op voor uw organisatie. Ten eerste zorgt het voor een kostenbesparing uitgaande van de kosten van de totale levensduur. Dit zien we terug in bijvoorbeeld producten die langer meegaan, een lager energieverbruik, minder papierverbruik en een hogere restwaarde van een product. Bovendien draagt duurzaam inkopen bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van uw organisatie.

Duurzaam inkopen in de praktijk

Docuresult ondersteunt uw organisatie bij duurzaam inkopen. Wij onderzoeken waar kansen liggen en analyseren de mogelijkheden op het gebied van duurzaam inkopen. Samen met u maken we een plan voor uw organisatie. Vervolgens helpen wij u met de implementatie van duurzame oplossingen. Tot slot begeleiden wij de medewerkers in uw organisatie in het gebruik van deze duurzame oplossingen.