//Rendementsscan
Rendementsscan 2018-03-27T11:05:58+02:00

Rendementsscan

Op basis van observatie en inventarisatie binnen uw bedrijf wordt de rendementsscan uitgevoerd. Dit gebeurt door diverse gesprekken met directie, ICT- en Facility-managers en andere voor het traject betrokken medewerkers.

De Rendementsscan bestaat uit zes onderdelen:
1. Kostenbesparing (TCO)
2. Veiligheid
3. Gebruikers eigenheid
4. Duurzaamheid
5. Functionaliteit
6. Digitalisering (ROI)

De resultaten van de rendementsscan worden door Docuresult gepresenteerd aan de betrokken personen binnen uw bedrijf. In deze groepssessie zetten wij de gemeten huidige situatie af tegen de (mogelijk) gewenste situatie. Dit geeft u een helder beeld van waar uw organisatie op dit moment staat en wat u in de toekomst kunt bereiken. Het doel van deze afspraak is het gezamenlijk schrijven van een business case, waarin door u bepaald wordt welke aantoonbare kostenbesparingen en procesoptimalisaties gerealiseerd gaan worden door Docuresult.