Training 2018-03-27T11:03:57+02:00

Training

Als regisseur van verandertrajecten begeleiden wij de organisatie naar nieuwe en optimaal ingerichte werkprocessen. Voor een positieve houding ten aanzien van deze veranderingen kan het noodzakelijk zijn om medewerkers binnen de organisatie een training te laten volgen. Docuresult verzorgt deze trainingen.

Waarom een training?
Het loslaten van oude werkgewoonten en werkprocessen is vaak erg moeilijk en in de praktijk worden de werknemers daar niet of matig in begeleid. Doen organisaties dat wel dan levert dit in de praktijk 70% meer rendement op. Medewerkers zijn in de praktijk gemotiveerder en productiever als ze inzien en begrijpen dat er een ander werkpatroon van ze verwacht wordt. Het neerzetten en uitleggen van de doelstellingen zijn essentieel om veranderingen door te laten voeren.

Training in de praktijk
Medewerkers zijn bij Docuresult altijd het uitgangspunt. Dat betekent dat bij aanvang van een adviestraject rekening wordt gehouden met de medewerkers. Zij moeten vanaf het begin betrokken worden om het beste resultaat te behalen. Docuresult zorgt als regisseur van dit verandertraject dat medewerkers de vernieuwde en gewenste werkwijzen en -gewoonten accepteren. Wij doen dit klassikaal of individueel, afhankelijk van de organisatie en de medewerkers. Doel is dat medewerkers positief naar de verandering kijken en zich daardoor de nieuwe werkwijze aan gaan leren. Omdat iedere organisatie anders is, zorgt Docuresult altijd voor een training op maat.