Home 2018-06-20T11:29:23+02:00

Specialist op het
gebied van print- en document management

Docuresult begeleidt organisaties naar het papierloze werken.

Strategie- en visiebepaling

Docuresult adviseert u bij het ontwikkelen van uw strategie en visie op het inrichten van informatiestromen en werkprocessen.

Inkoopadvies en-begeleiding

Docuresult biedt u de juiste begeleiding bij de inkoop van print- en document-managementsystemen, waardoor u aanzienlijk kunt besparen.

Regisseur verandertrajecten

Docuresult treedt op als regisseur bij verandertrajecten. waarbij medewerkers het uitgangspunt zijn om werkprocessen te verbeteren.

Projectmanagement

Als projectmanager houdt Docuresult het overzicht tijdens het hele traject en begeleidt u van A tot Z naar een papierloze organisatie.

Over Docuresult

Docuresult is specialist op het gebied van print- en document management en helpt u bij het verminderen en beheersen van de hoeveelheid papier op uw werkvloer. Tevens zijn wij ervaringsdeskundige als het gaat om het in kaart brengen van werkprocessen. Daarbij leggen we de verbinding tussen de medewerkers en de techniek. Docuresult heeft vele contacten met diverse relevante partijen, waarmee wij samen uw organisatie ondersteunen naar een papierloze werkomgeving.

Blog

Onze werkwijze

Om een goede indruk van uw organisatie te krijgen en om een gedegen advies te kunnen geven, begint Docuresult altijd met een bezoek aan uw bedrijf. Tijdens dit bezoek vindt er een uitgebreide inventarisatie en observatie plaats en voeren wij diverse gesprekken met betrokkenen. Wij analyseren uw werk- en informatieprocessen en voeren een vooronderzoek naar de huidige TCO printkosten.