Medewerkersadoptie 2018-10-17T16:39:55+02:00

Medewerkersadoptie

Medewerkersadoptie: een goede implementatie en adoptieaanpak is van cruciaal belang voor het slagen van een nieuwe werkwijze of systeem. Onze aanpak zorgt ervoor dat medewerkers een nieuwe werkwijze of systeem adopteren.

Visie op medewerkersadoptie

Medewerkersadoptie is van cruciaal belang. Het digitaliseren van werkprocessen brengt veranderingen met zich mee. Helaas hebben de meeste mensen vaak moeite met verandering. Voor de beslisser zijn de voordelen van de tooling al helemaal duidelijk. Maar dat wil niet zeggen dat zijn collega’s er ook zo over denken. Het gehele proces van implementatie en adoptie neemt al gauw 3 tot 12 maanden in beslag, afhankelijk van de impact op het werkproces en complexiteit. Aan elke succesvolle zakelijke verandering gaat een individuele, persoonlijke vooraf. In onze aanpak maken de mensen het verschil. Wij combineren sociaal-relationele optimalisatie (zacht) met procesoptimalisatie (hard). Dit leidt tot een evenwichtige benadering én een beter resultaat.

Aanpak medewerkersadoptie

In onze meetbaar bewezen accountability aanpak focussen wij op het resultaat. Binnen teams en op individueel niveau richten wij onze energie op ambitie en het direct toepassen van nieuw gedrag. Hierdoor ontstaat een doelgerichte samenwerking waarin mensen op elkaar kunnen rekenen.

Resultaat

Onze aanpak op het gebied van medewerkersadoptie resulteert in meetbaar betere prestaties. Hierbij kunt u denken aan verhoging van klanttevredenheid, hogere betrokkenheid en meer werkplezier van medewerkers, een efficiënte werkwijze in een vernieuwde cultuur en een basis voor blijvende vernieuwing. Onze ervaring is dat vaak de in de businesscases beloofde maar niet (volledig) gerealiseerde resultaatdoelstellingen alsnog haalbaar zijn.

Onze dienstverlening op het gebied van medewerkersadoptie en implementatie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Training van verschillende gebruikersgroepen
  • Individuele mentale training
  • Vertaling van werkprocessen naar concrete toepassingen
  • Functioneel testen van de omgeving
  • Realisatie en uitvoering van adoptie- en governance plan
  • Onsite functioneel beheer
  • Ontwikkeling van instructiematerialen