//Medewerkersadoptie, ervaringen uit de praktijk

Medewerkersadoptie, ervaringen uit de praktijk

Medewerkersadoptie: het succes van een nieuw systeem of nieuwe werkwijze hangt af van de uiteindelijke gebruiker. Een uitspraak die iedereen zal beamen. Toch blijkt telkens weer dat hier nog veel winst te behalen is. Duurt het proces tot implementatie gemiddeld 6 tot 18 maanden, het implementatietraject zelf is vaak veel te kort. Hierbij wordt vervolgens volkomen voorbij gegaan aan  het menselijke implementatie aspect. Medewerkers worden voor de leeuwen gegooid onder het mom ‘de software draait toch!’ . De praktijk is weerbarstiger. Een jaar na implementatie ontbreekt het aan enthousiasme en gebruik. Vaak horen we dan: ‘Toch nog even op de oude manier’ en ‘Je kent het wel: druk, druk, druk.’

Ervaringen medewerkersadoptie

medewerkersadoptie, implementatie

Onze ervaringen op het gebied van bij medewerkersadoptie:

  • Medewerkers gaan hun oude werkwijze op de nieuwe software loslaten
  • Medewerkers zijn bang om te falen, trekken zich terug en worden improductief
  • Medewerkers zijn sneller geïrriteerd en melden zich vaker ziek
  • Medewerkers voelen zich niet serieus genomen door hun leidinggevende of afdeling ICT
  • Medewerkers worden moedeloos en vertrekken naar een andere werkgever

Veranderstress

Een goede implementatie en adoptieaanpak is van cruciaal belang om het succes te vergroten. Functioneel kan alles kloppen, maar hoe krijg je de mensen die het moeten doen in beweging? Kortom, hoe ga je om met veranderstress van de medewerker? Veranderingen zijn vaak lastig. Dus ook voor medewerkers. Zij verdienen hierbij echter een goede begeleiding. Docuresult stelt in haar aanpak de medewerker centraal. Wij zijn allemaal mensen. En aan elke succesvolle zakelijke verandering gaat een individuele, persoonlijke vooraf. Wil je een nieuw systeem of nieuwe werkwijze implementeren dan zal je bestaand individueel gedrag moeten veranderen en nieuw gewenst gedrag moeten creëren, zowel op fysiek, mentaal als emotioneel niveau. Medewerkersadoptie is dus van cruciaal belang.

Contact

Weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van medewerkersadoptie? Neem dan contact op.

2018-09-27T18:14:45+00:00