//Even voorstellen: Docuresult

Even voorstellen: Docuresult

Docuresult is een landelijk opererend bedrijf voor onafhankelijk advies en begeleiding in het realiseren van kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen in print- en documentmanagement processen.

Onze filosofie is gebaseerd op de overtuiging dat het gaat om aantoonbare rendementsverbeteringen. Enkel advies van een onafhankelijk partij leidt niet altijd tot het gewenste resultaat op de lange termijn.

Onze missie is om mensen nog slimmer te laten werken door middel van een optimale inrichting van alle informatiestromen. Vanuit onze overtuiging dat enkel advies geven vaak niet voldoende is, werken wij op basis van een resultaatsverbintenis; het behalen van aantoonbare besparingen en verbeteringen is waar het om gaat.

Docuresult begeleidt ondernemingen bij strategie- en visiebepaling, inkoopbegeleiding, transitiemanagement en contractmanagement op het gebied van print- en documentmanagement.

Op basis van onze heldere werkwijze, de Rendementsscan ®, wordt de huidige situatie in kaart gebracht en afgezet tegen de te behalen optimale situatie en daarmee maximaal resultaat. Hierbij is Docuresult objectief en onpartijdig; wij fungeren als intermediair tussen de klant en leveranciers en zijn dus zelf duidelijk geen leverancier of contractpartij.

De onderscheidende factor van Docuresult is dat wij ons richten op de Mens; de medewerker in print- en documentmanagement processen. Wij zijn in staat de geboden oplossing(en) te verbinden met de bedrijfs- en gebruikerscultuur, waardoor begrip, betrokkenheid en uiteindelijk aantoonbare kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen worden behaald. Ons motto is: ‘zonder draagvlak geen resultaat’.

2017-05-19T10:25:23+02:00