//Europese Aanbesteding Multifunctionals

Europese Aanbesteding Multifunctionals

Sophia Stichting realiseert kostenbesparing van 62% op multifunctionele printers

Afgelopen periode mocht Docuresult de Sophia Stichting begeleiden in de uitvoering van een Europese Aanbesteding voor multifunctionele printers.

De Sophia Stichting voor Katholiek Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek, gevestigd in Voorhout, is het schoolbestuur van drieëntwintig basisscholen. Zij zijn werkgever van 535 personeelsleden, die samen direct of indirect onderwijs verzorgen voor circa 5500 leerlingen

Na een grondig vooronderzoek bij diverse scholen en overleg met diverse medewerkers is besloten de Uitvraag tot Inschrijving te publiceren. Via Tenderned hebben ook andere dan de bestaande leverancier de gelegenheid gekregen zich in te schrijven. De volledige begeleiding werd door Docuresult gedaan, waarbij er een stuur- en werkgroep is geformeerd. Ingenion heeft het juridische proces begeleid.

Kostenbesparing van 62%.

Dit samen heeft ertoe geleid dat de Sophia Stichting voor haar 25 multifunctionele printers met 4,2 miljoen afdrukken een kostenbesparing van 62% heeft gerealiseerd. Er is een 4 jarig contract overeengekomen met 2 optiejaren. De bestaande leverancier Ricoh NL heeft dit perceel gewonnen en zal per september de volledige uitrol voor haar rekening nemen.

Wilt u ook een enorme kostenbesparing realiseren? Bel dan Docuresult.

Docuresult (Hengelo, Overijssel) is een onafhankelijk en gespecialiseerd inkoop- en adviesbureau voor begeleiding in het realiseren van kostenbesparingen en efficiency-verbeteringen in print- en documentmanagement processen.

Voor meer informatie: Robert-Jan van der Weide, telefoon 085-0220003.

2017-05-19T10:39:47+02:00