//Doorlichting werkprocessen HRM

Doorlichting werkprocessen HRM

Docuresult onderzoekt toekomstbestendigheid HRM afdeling Nijhof-Wassink Groep

De Nijhof-Wassink Groep investeerde de laatste jaren behoorlijk in haar interne organisatie en uitstraling naar de markt. Zo zijn er binnen 12 maanden 2 grote nieuwbouw projecten gerealiseerd om met name kantoor- en garagepersoneel optimaler met elkaar te laten werken. Daarnaast zijn er forse investeringen gedaan in nieuwe ERP software voor transport- en warehouse management. Hiermee kan ze de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Beter inzicht huidige werkproces rondom in- en uitdiensttreding

Onlangs mocht Docuresult voor deze grote Twentse bulktransporteur/ truck- en bedrijfsautodealer onderzoek doen naar de huidige positie en status van hun Human Resource Management afdeling. Via de voor Docuresult bekende Mens-Organisatie-Processen methode, waarbij de medewerkers een belangrijke schakel vormen, werd de huidige situatie in kaart gebracht.

De opgeleverde rapportage laat zien hoe het huidige werkproces rondom in- en uitdiensttreding verloopt, het geeft inzicht in de huidige bottlenecks en doet aanbevelingen om te komen tot een optimale werkomgeving.

Digitaal werknemersportaal

Met dit rapport en de aanbevelingen kan de organisatie duidelijke keuzes voor de toekomst maken. De belangrijkste conclusie vormt de basis; het centraler positioneren van de HRM-afdeling binnen de organisatie, waarbij werkgever en werknemer integraal onderdeel zijn van alle informatielogistiek. O.a. via een werknemersportaal kan alle informatie digitaal geraadpleegd en aangepast worden.

Benoeming, herijking en vastlegging operationele HRM processen

Het strategisch HR-beleid zal de komende tijd worden herzien om bovenstaande doelstelling mogelijk te maken. Daarnaast vindt er een paralleltraject plaats om de huidige HRM ICT omgeving door te lichten. Als de keuzes zijn gemaakt, is het zaak alle operationele HRM processen te benoemen, herijken en vast te leggen. De huidige HR medewerkers zullen in dit verandertraject intensief begeleidt moeten worden om zo draagvlak bij hen en andere medewerkers te creëren.

Een leuk en intensieve opgave voor deze organisatie die erg druk is met het invullen van de vele vacatures die veroorzaakt worden door autonome groei van de organisatie(s).

Ook een HRM issue waar de werkprocessen doorgelicht moeten worden? Bel Docuresult.

Docuresult (Hengelo, Overijssel) is een onafhankelijk en gespecialiseerd inkoop- en adviesbureau voor begeleiding in het realiseren van kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen in print- en documentmanagement processen.

Voor meer informatie: Robert-Jan van der Weide, telefoon 085-0220003.

2017-05-19T10:43:14+02:00