//Unieke scankoppeling van leerling administratie- naar leerling volgsysteem

Unieke scankoppeling van leerling administratie- naar leerling volgsysteem

Unieke scankoppeling van leerling administratie- naar leerling volgsysteem

Maatwerk Leerling Volgsysteem (MLS) archiveert en beheert gegevens van leerlingen om tot een zo compleet mogelijk beeld van de resultaten en de mogelijkheden van een leerling te komen. MLS leidt tot begeleidingsactiviteiten die bijdragen aan de kwaliteit van het vraaggestuurde onderwijs en de leerlingenondersteuning.

MLS is géén leerling administratiesysteem, maar een aantal bekende leerling administratiesystemen kunnen gegevens uitwisselen naar MLS, zoals ESIS, Winsas, DotComSchool, Paranassys en SOM.

Leerling informatie rechtstreeks in de juiste categorieën

Docuresult heeft in samenwerking met Geert Jansen van MLS en Amar Jhauw van Lexmark voor alle Aloysius scholen een uniek werkende scankoppeling gemaakt. Deze scankoppeling zorgt ervoor dat alle gescande leerling informatie rechtstreeks in de juiste categorieën binnen MLS terecht komen.

Besparing van 1500 werkuren per jaar op documentverwerking

Voorheen kon er enkel een gescand document toegevoegd worden middels uploaden. Dat was een zeer omslachtig werkproces, waarbij de informatie op 4 plekken bewaard bleef. Door deze aanpassing in het werkproces scheelt het 4 minuten per document aan werktijd ofwel zo’n 1500 beschikbare werkuren per jaar!

Aloysius Stichting richting volledig digitale dossiervorming

Op dit moment worden alle fysieke leerlingendossiers eenvoudig en eenmalig toegevoegd aan MLS, waarna Aloysius overstapt naar volledig digitale dossiervorming.  Het bestuur is zeer trots op deze innovatieve ontwikkeling en kan hierdoor enorme organisatorische stappen gaan maken.

Docuresult is een onafhankelijk en gespecialiseerd inkoop- en adviesbureau voor begeleiding in het realiseren van kostenbesparingen en efficiency-verbeteringen in print- en documentmanagement processen.

Voor meer informatie: Robert-Jan van der Weide, telefoon 085-0220003.

2017-04-25T16:11:37+02:00