//Europees aanbesteden printercontract

Europees aanbesteden printercontract

De juiste businesscase helpt u op weg….. Bijna alle overheid of aanverwante organisaties zoals gemeenten en onderwijs moeten hun langlopende printercontract Europees aanbesteden. Vaak gebeurt dit eens in de 5 jaar. Naast de inhoudelijke kennis, benodigd voor het uitschrijven van een dergelijke aanbesteding, moet de organisatie ook nog beschikken over ruime kennis van de printermarkt: een behoorlijke uitdaging.

Europees aanbesteden

Door wisselingen van contactpersonen bij zowel de aanbestedende organisatie als de aanbiedende
printerpartijen is bovendien veel opgebouwde kennis over de eigen organisatie verloren gegaan. Want wat is nu eigenlijk de veranderbehoefte voor de komende 5 jaar? In hoeverre sluit dit aan bij (nieuwe) werkprocessen. Is deze behoefte fundamenteel veranderd ten opzichte van de vorige aanbesteding of weten we dat eigenlijk niet precies? Eén ding is zeker: organisatie en werkprocessen zijn anders geworden en zullen de komende jaren aan veranderingen onderhevig blijven. En uw documentstromen en printers moeten daar naadloos op aansluiten.

Businesscase printercontract

Heeft uw organisatie behoefte aan inhoudelijke expertise en ondersteuning bij het aanbestedingsproces? Laat ons dan de vraag achter de vraag beantwoorden en de juiste businesscase voor u opstellen.

Europees aanbesteden

Europees aanbesteden

2018-01-04T17:08:39+01:00